Podsjećaju se studenti koji ispite zimskog roka prijavljuju kroz ISVU sustav da se pridržavaju termina za prijavu i odjavu ispita definiranih u samom ISVU sustavu.

Svi studenti koji ispite zimskog ispitnog roka prijavljuju putem papirnih prijavnica moraju se pridržavati dosadašnjih termina za prijavu ispita (izvješeni ispod svake liste ispitnih rokova).