U ono vrijeme: Kad Isus pogleda, vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče: »Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.«

Današnji evanđeoski odlomak (Lk 21, 1-4) ima svoju paralelu u Marka: Mk 12, 38-44. 

Stoga današnja Riječ dana posuđuje od one prije dva tjedna (7. studenog 2021.).