U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« — što znači: »Učitelju — gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.

Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna i reče mu: »Našli smo Mesiju!« što znači »Krist — Pomazanik.« Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« — što znači »Petar — Stijena.«

 

Vidjet ćemo danas i sutra – Isusovi učenici dolaze u paru.

U ovom odlomku najprije stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Potom ta dvojica polaze za Isusom.

A zatim jedan od njih, Andrija, poziva svoga brata – i sada dvojica braće, Andrija i Šimun, dolaze Isusu.

Danas zahvaljujem Bogu za one situacije u svojem životu u kojima nisam bio prepušten sâm sebi, nego je uz mene bio barem još jedan Isusov učenik, moj brat.