Razultati pismenog ispita iz kolegija Uvod u sociologiju (održanog 12.9.2012.) izvješeni su na oglasnoj ploči Studijskog odjela povijesti.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište