Pismeni ispit Seminar Aktivnost Ukupno
29/2010 36 27 10 73
36/2010 21 32 10 63
10/2010 25 20 10 55
17/2010 43 37 10 90
34/2010 14 29 10 Nije pređen prag
2/2010 38 25 10 73
1/2010 8 22 10 Nije pređen prag
21/2010 25 32 9 66
24/2010 47 34 10 91
3/2010 20 37 10 67
25/2010 8 30 10 Nije pređen prag

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište