Rezultati pismenog ispita iz kolegija Glagoljica i hrvatska ćirilica izvješeni su na oglasnoj ploči Studijskog odjela povijesti.