Rezultati pismenog ispita iz kolegija Uvod u sociologiju (27.9.2012.) izvješeni su na oglasnoj ploči Sveučilišta.