Objavljeni su rezultati drugog kolokvija iz kolegija Socijalni nauk Crkve, iste možete vidjeti na oglasnoj ploči HKS-a.