Ulaz u PIMS
Stranica manuskripta komentara sv. Tome Akvinskog o Aristotelu
U knjižnici Instituta nalazi se i Slovo, časopis Staroslavenskog instituta iz Zagreba.
Rektor Tanjić, kustosica dr. sc. Greti Dinkova-Bruun i predsjednik Instituta dr. sc. Richard M. H. Alway.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište