U petak 12. studenog 2021. rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić održao je u Barceloni predavanje na konferencije Federacije europskih katoličkih sveučilišta (FUCE). Ovogodišnja konferencija održava se od 11. do 13. studenoga 2021., a u ime Sveučilišta sudjeluju rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić i prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić.

Cilj rektorovog izlaganja bio je predstaviti razvoj suradnje među članicama FUCE-a s aspekta socijalnog nauka Crkve na primjeru Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Rektor je istaknuo da Hrvatsko katoličko sveučilište socijalni nauk Crkve  promovira na razini poučavanja, na razini suradnje s ostalim institucijama i na projekatima u Hrvatskoj na području socijalnog nauka Crkve te na razini suradnje s drugim međunarodnim institucijama i projektima na tom području.

Rektor je obavijestio članove FUCE-a o tome kako je suradnja Hrvatskoga katoličkog sveučilišta s institucijama i projektima u Hrvatskoj iznjedrila Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, znanstvenu konferenciju „Laudato si’ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi, razna događanja kao što su „Socijalni tjedan“, „Slobodna nedjelja“ te u suradnji s Hrvatskim katoličkim radijem pet emisija na temu „Blaga socijalnog nauka Crkve“.

Govoreći o suradnji s međunarodnim institucijama, rektor Tanjić je izvijestio kako je Hrvatsko katoličko sveučilište u ožujku ove godine organiziralo „Festival socijalnog nauka Crkve“ te se zatim osvrnuo na istraživanje „EVS – European Values Study“, velik projekt „Religion and Human Rights“, a spomenuo je i društvo „Society for Social Ethics in Central Europe“ te bogatu aktivnost CEEPUS-a (Central European Exchange Program for University Studies). „Svi ti projekti, programi i istraživanja potiču dijeljenje iskustava i promišljanja o katoličkom socijalnom nauku Crkve“- zaključio je Rektor te je svoje predavanje završio ukazavši na prijedloge nastavka daljnje suradnje FUCE-a kroz godišnje umrežavanje i sastanke profesora i članova te razvoj novih projekata na tom području.

Hrvatsko katoličko sveučilište jednoglasno je primljeno u punopravno članstvo FUCE na Općoj skupštini Europske federacije katoličkih sveučilišta 28. svibnja 2016. u Salamanci u Španjolskoj.

Hrvatsko katoličko sveučilište