Prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovao je na zasjedanju Upravnog odbora Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta (FIUC) koje se održalo na Pariškom katoličkom sveučilištu, Institut Catholique de Paris, od 7. do 9. ožujka 2019. godine.

Članovi Upravnog odbora u sjedištu FIUC-a razgovarali su o aktivnostima, programima i djelovanju Federacije te o strateškom planu 2019.-2021., a koje je predstavila prof. dr. sc. Isabel Capeloa Gil, predsjednica FIUC-a i rektorica Portugalskog katoličkog sveučilišta.

Ovom prigodom novi Upravni odbor, izabran u srpnju prošle godine na posljednjoj Generalnoj skupštini FIUC-a održanoj u Maynoothu u Irskoj, definirao je prioritete Federacije za promicanje kolektivnog promišljanja o njihovoj misiji među članovima velike obitelji katoličkog visokog obrazovanja.

Zajedno s Odborom predsjednica Federacije prof. dr. sc. Isabel Capeloa Gil predstavit će također nove inicijative koje će poticati akademsku suradnju i doprinijeti razvoju katoličkog visokog obrazovanja na međunarodnoj razini.

Podsjetimo, na generalnoj skupštini Europske federacije katoličkih sveučilišta u svibnju 2018.  u  Lublinu u Poljskoj rektor Tanjić i profesor Grégory Woimbée, prorektor s Katoličkog sveučilišta Tolouse u Francuskoj,  izabrani su izaslanicima Europske federacije katoličkih sveučilišta za Međunarodnu federaciju katoličkih sveučilišta (FIUC).

Hrvatsko katoličko sveučilište