Rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i pročelnica Odjela za sestrinstvo doc. dr. sc. Marta Čivljak sudjelovali su na Prvom godišnjem međunarodnom forumu New Frontiers for University Leaders – The Future of Health and the University Ecosystem u Rimu 4. i 5. studenog 2019. godine koji je organizirala Međunarodna federacija katoličkih sveučilišta (FIUC) čiji je član i Hrvatsko katoličko sveučilište.

Forum, koji će se održavati svake godine, posvećen je ključnim izazovima s kojima se suočava društvo, kao i temama koje vode do transformacije sveučilištā. Neke od važnih tema kojima će se baviti je briga o zdravlju, biotehnologija, umjetna inteligencija, automatizacija i utjecaj na društvene promjene, kao i klimatske promjene povezane sa strategijama i politikama u samovrednovanju sveučilištā. Forum se usmjerava prema radu u presjeku znanosti i društvenih transformacija te strateškim promjenama u visokom obrazovanju i organiziran je kao kombinacija nekoliko tematskih sesija, radionica i rasprava. Glavni naglasak ovoga prvoga foruma bio je na važnosti biomedicinskih studija na katoličkim sveučilištima koja zauzimaju sve važnije mjesto u razvoju katoličkih sveučilišta, a posebice medicina i sestrinstvo. O važnosti ove teme govori činjenica da joj je posvećen prvi ovakav forum.

U ponedjeljak ujutro sudionike je u privatnu audijenciju primio Sveti Otac Franjo. U ime svih sudionika riječ pozdrava papi Franji uputila je Isabel Capeloa Gil, predsjednica FIUC-a i rektorica Katoličkoga sveučilišta u Portugalu, a koja je ove godine u lipnju održala Lectio magistralis na Danu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. U svom govoru sudionicima papa Franjo je istaknuo važnost cjelovitog odgoja uma, srca i ruku, posebice na katoličkim sveučilištima koja trebaju biti svjedoci novog načina spoznaje koji nadilazi baštinu prosvjetiteljstva. Na otvorenju foruma koji se održavao u Auli Magni Patrističkog instituta Augustinianum u Rimu govorili su Friedrich Bechina, podtajnik Kongregacije za katolički odgoj, nadbiskup Vincenzo Paglia, predsjednik  Papinske akademije za život te rektorica Capeloa Gil. Nakon toga su u prvoj sesiji o budućnosti zdravstvenog obrazovanja govorili Terry Kersch, C.S.B., član Upravnog vijeća FIUC-a i rektor St. Joseph’s Collegea u Alberti u Kanadi, Ronald de Pinho, bivši rektor MD Anderson Cancer Center u Teksasu te Pauline Nuggent, prorektorica za biomedicinske znanosti sa Katoličkog sveučilišta u Australiji.

U drugom dijelu prvoga dana rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i član Upravnog vijeća FIUC-a Željko Tanjić bio je moderatorom grupe te je sudjelovao u raspravi o institucionalnim strategijama za medicinska učilišta i zdravstveno obrazovanje sa Firozom Rasulom, rektorom sveučilišta Aga Khan u Pakistanu, Mariom Lourdes Domingo-Maglianom, dekanicom Medicinskoga fakulteta Katoličkog sveučilišta Santo Tomás u Manili na Filipinima te Isabelle Wachsmuth, projekt-menadžericom pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Drugoga dana foruma govorilo se o novim granicama u istraživanju zdravlja kao i ovrijednostima života i etici brige za drugoga. O novim granicama u istraživanju zdravlja raspravljali su Pierre Vercauteren, član Upravnog vijeća FIUCA-a sa Katoličkog sveučilišta u Leuvenu u Belgiji, Carl Amrhein, prorektor sveučilišta Aga Khan, Chris van Geet, prorektorica za znanost i razvoj Katoličkoga sveučilišta u Leuvenu te Pedro Simas, voditelj Centra za biomedicinske znanosti pri portugalskom katoličkom sveučilištu. U raspravi o vrijednostima života i etici njege sudjelovali su Fernando Sánchez Campos, podpredsjednik FIUC-a i rektor Katoličkog sveučilišta u Kostarici te Tomas Barrientos Fortes, generalni direktor SUSA-e (Sistema Universitario de Salud) iz Meksika.

Zdnji i važan dio foruma bio je okrugli stol rektora o medicinskim učilištima, zdravstvenom obrazovanju i katoličkom podučavanju: mogućnosti, problemi i najbolje prakse, na kojem su sudjelovali Raúl Martinez Rubio sa Katoličkog sveučilišta Vasco de Quiroga u Meksiku, Franco Anelli, rektor Katoličkog sveučilišta Sacro Cuore iz Milana, Italije, te Vincent Han-Sun Chiang, rektor Katoličkog sveučilišta Fu Jen iz Tajvana. Na kraju rada sudionici su usvojili završnu Izjavu koja je istaknula glavne naglaske i važne zaključke ovoga foruma. 

Rektor Tanjić i pročelnica Čivljak susreli su se sa predstavnicima raznih katoličkih sveučilišta, a rektor Tanjić je nastavio je s radom na zasjedanju Upravnoga vijeća FIUC-a čiji je član.