Raspravu o invaziji Rusije na Ukrajine održali su jučer 24. veljače 2022. online profesori Nanovic Instituta Sveučilišta Notre Dame Rudi Bachmann, James Mc. Adams i Emilia Justyna Powell te Ian Johnson. Pridužio im se prorektor Ukrajinskog katoličkog sveučilišta Taras Dobko, a raspravu je moderirao profesor Clemens Sedmak, direktor Nanovic Instituta.

Hrvatsko katoličko sveučilište