Rasporedu unošenja predmeta u ISVU sustav možete pristupiti putem ovog linka

 

Hrvatsko katoličko sveučilište