Obavještavaju se svi pristupnici natjecanju za upis na sveučilišni diplomski studij povijesti na HKS-u (ak. god. 2013./2014.) da je na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta, u rubrici Upisi, objavljen raspored pristupanja motivacijskim razgovorima koji se provode u sklopu razredbenog postupka predviđenog Natječajem. Samom rasporedu možete pristupiti i putem ovog linka

 

Hrvatsko katoličko sveučilište