Na oglasnoj ploči Sveučilišta izvješen je raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2011./2012.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište