Rasporedu odabira izbornih predmeta zimskog semestra ak. g. 2014./2015. možete pristupiti putem ovog linka