Raspored pristupanja fotografiranju za studentsku iskaznicu možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Raspored fotografiranja