Fotografiranje godišta održat će se u dvorani 302, a prema niže navedenom rasporedu: 

Povijest 1. godina: 8.5.2013., od 14:00 do14:30

Povijest 2. godina: 13.5.2013., od 12:30 do 13:00

Povijest 3. godina: 8.5.2013., od 11:30 do 12:00

Sociologija 1. godina: 9.5.2013., od 12:30 do 13:00

Psihologija 1. godina: 10.5.2013., od 11:00 do 11:30

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište