Obavještavaju se pristupnici Natječaja za upis na diplomski sveučilišni studij povijesti na HKS-u (ak. god. 2013./2014.) da će lista pristupnika rangiranih prema postignutim bodovima u razredbenom postupku biti objavljena na web stranici Sveučilišta www.hks2015.unicath.hr i oglasnoj ploči u  utorak 15. listopada 2013. u  9 sati.

Pristupnik ima pravo prigovora na neslužbenu rang-listu u roku od 24 sata od objavljivanja liste na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u pisanom obliku putem Studentske službe. Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova podnošenja.

Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutom mjestu na konačnoj rang-listi koja će biti objavljena 16. listopada 2013. godine u 16.00 sati.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa prema postignutim bodovima na diplomski sveučilišni studij povijesti održat će se u četvrtak 17. listopada 2013. od 9 do 13 sati u Studentskoj službi.

Pri upisu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: dvije fotografije (dimenzija 4x6cm), potvrdu o prebivalištu, kopiju osobne iskaznice, dokaz o uplati troškova upisa i podatak o JMBG-u i OIB-u

 

Prvi susret studenata diplomskog sveučilišnog studija održat će se u petak 18. listopada 2013.

Susret će započeti misom u Sveučilišnoj kapeli u 9 sati. Nakon Svete mise uslijedit će  predstavljanje diplomskog studija u 9:45 u dvorani 302.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište