U četvrtak 13. srpnja 2023. djelatnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta odlaze u Lobor na hodočašće. Stoga će Sveučilište taj dan biti zatvoreno.  Svoja vrata Sveučilište opet otvara u petak 14. srpnja 2023. u 8 sati.

Hrvatsko katoličko sveučilište