U ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine, u Dvorani Blaženi Alojzije kard. Stepinac, u organizaciji Službe za strateško planiranje, razvoj i projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta održano je predstavljanje mogućnosti financiranja projekata u znanosti.

Uprava Hrvatskog katoličkog sveučilišta na ovaj način želi potaknuti i ohrabriti nastavno osoblje na prijavljivanje projekata. U uvodnom predstavljanju prisutnima se obratio prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost, a predstavljanje mogućnosti financiranja održali su Sven Simov u okviru otvorenih natječaja iz programa Horizon, Ana Marija Ambrušec u području procesa pripreme i prijave projekata Hrvatske zaklade za znanost, dok je za kraj cijelog događaja Martina Tolić objasnila Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda te interne procedure vezane uz prijavu projekata.

Hrvatsko katoličko sveučilište