Znanstveni rad naših suradnica na projektu Marine Kotrle Topić, Katarine Perić Pavišić i Marine Merkaš pod nazivom „A qualitative analysis of parental mediation of children’s digital technology use in Croatia“ prihvaćen je za objavljivanje.

U radu se istražuje percepcija djece i roditelja o strategijama roditeljskog posredovanja u korištenju digitalne tehnologije kod djece. Rezultati iz fokus grupa s roditeljima i djecom pokazali su da djeca često ne prepoznaju jasna pravila o korištenju digitalne tehnologije. Aktivnu medijaciju djeca doživljavaju kao zajedničko korištenje, dok roditelji obično ističu posljedice korištenja digitalne tehnologije i balansiranje s drugim aktivnostima. Bez pripremljenog medijskog plana, roditelji medijaciju opisuju kao “borbu”. Nalazi upućuju na to da je medijacija “dinamičan proces” s djecom kao aktivnim akterima. Rad je nastao na temelju istraživanja s djecom i roditeljima u sklopu projekta D.E.C.I.D.E. #decide kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost #hrzz, a prihvaćen je za objavljivanje u Journal of Broadcasting & Electronic Media (Q1, IF(2021.) = 2,985).

Hrvatsko katoličko sveučilište