Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija da se u srijedu, 26. 4. i 10. 5. 2017. godine nastave iz predmeta Psihološko forenzično vještačenje neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obavješteni.  

 

Hrvatsko katoličko sveučilište