Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija da se u srijedu, 11. 4. i 25. 4. 2018. godine, neće održati nastava iz predmeta Psihološko forenzično vještačenje.

O nadoknadi nastave koja će biti u vidu terenske nastave u Zavodu za forenzičku psihijatriju Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot u Popovači studenti će biti naknadno obaviješteni.