Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija psihologije da će nastava iz predmeta Psihologijska etika početi u ponedjeljak, 17. 10. 2016. Taj dan će biti održana dva sata predavanja umjesto jednog kao nadoknada za 10. 10. 2016.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište