Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, kako se u ponedjeljak 13. 1. 2020. godine nastava iz predmeta Psihologija masovnog komuniciranja neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.