Obavještavaju se student da će se prvi ciklus nastave iz predmeta prof. Kušara održati od 5. do 10. listopada 2015. prema sljedećem rasporedu:

Odabrane teme iz sociologije

Termin

Lokacija

6.10.2015.

17-19h

Predavaonica 4

7.10.2015.

9-14h

Predavaonica 7

9. 10.2015.

9-11h

Predavaonica 4

10. 10.2015.

9-11h

Predavaonica 4

Uvod u filozofiju

Termin

Lokacija

7.10.2015.

8-9h

Predavaonica 1

9. 10.2015.

11-13h

Predavaonica 4

10. 10.2015.

11-15h

Predavaonica 4

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište