Obavještavaju se studenti da će se upisi u prvu godinu diplomskog studija povijesti održati u četvrtak 16. listopada 2014. od 15:00 sati, u predavaonici 7.

Svu pristupnici dužni su pri upisu, dokumentaciji koju su predali pri prijavljivanju na natječaj za upis, priložiti i:

 

Presliku osobne iskaznice

Dvije slike (4×6 cm)

Potvrdu o prebivalištu

Dokaz o uplati naknade za upis u prvu godinu diplomskog studija (svi pristupnici dužni su naknadu uplatiti prema Uputi za uplaćivanje studentskih naknada.)

 

Hrvatsko katoličko sveučilište