U ono vrijeme:

Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja.

Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca.

Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo.

Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.

Današnji evanđeoski odlomak prekrasno oslikava ono što se događa u svakome slavlju svete mise, u svakoj euharistiji, tj. kako se proslavlja Tijelo Kristovo:

    • slušamo Isusovu riječ, a koja je riječ Božja (Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem…),
    • ta riječ nas ozdravlja i jača (… i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja.).
    • Napokon, Gospodin nas hrani svojim tijelom: … davaše učenicima da posluže mnoštvo. Jeli su i svi se nasitili.

 

A u istome se onda krije i poruka i poslanje za nas. Naime, ovaj događaj o kojemu svjedoči evanđelje duhovski je događaj (zato i nije slučajno baš 5000 broj onih koji blaguju!). 5000 je višekratnik broja 50, a koji nas podsjeća na Duhove – 50. dan od Uskrsa. Na djelu je ovdje dakle Duh Božji!

I kako taj Duh djeluje?

Tako da se naviješta riječ Božja, koja ljude hrani, krijepi, jača, hrabri, daje snage za nastavak puta.

Tako da se brine za brata čovjeka kao čovjeka – da mu se pruži njega i da ga se ozdravlja.

Tako da se ljude posjeda na zemlju i da im se poslužuje.

Isto je dakle ne samo poruka za nas nego i poslanje koje smo primili kao Isusovu učenici. Jer, primijetimo: davaše učenicima da posluže mnoštvo. Ono što je Isus uzeo (A on uze pet kruhova i dvije ribe), što je u njegovoj molitvi Ocu prineseno (pogleda na nebo), što je od njega blagoslovljeno i njegovim rukama razlomljeno (blagoslovi ih i razlomi) ima od strane njegovih učenika biti predavano velikodušno braći ljudima (davaše učenicima da posluži mnoštvo).

Kao Isusovi učenici imamo činiti isto: kruh života koji Gospodin razlama (i koji je on sâm) velikodušno nam je davati braći ljudima – njime ih posluživati. Tada u nama i po nama djeluje Duh Božji.

Tada i tako se proslavlja Presveto Tijelo i Krv Kristova.

Hrvatsko katoličko sveučilište