U okviru studijskog puta izaslanstva Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske Južnoj Americi, prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilio Marin je od 28. do 30. travnja posjetio Punta Arenas, grad na jugu Čilea, u kojem je osobito zapažena uloga hrvatske dijaspore, posebno iz srednje Dalmacije, odnosno otoka Brača.

Izaslanstvo je ostvarilo posjet Hrvatskom domu u kojem je vodilo razgovore, između ostalog i o logističkim pitanjima po pitanju eventualne buduće hrvatske istraživačke ekspedicije na Antarktiku. Potom je izaslanstvo vodilo razgovor u Čileanskom institutu za istraživanje Antarktika o mogućnosti hrvatskih istraživanja i eventualnog pristupanja Republike Hrvatske Ugovoru za Antarktik. Završni susret je bio s vodstvom Magallanova sveučilišta tijekom kojega je izražena obostrana želja za suradnjom.

U glavnom gradu Santiagu, izaslanstvo Nacionalnog vijeća na čelu s akademikom Vladimirom Bermancom je ostvarilo plodan posjet od 30. travnja do 2. svibnja, s dva izuzetno važna susreta, zahvaljujući odličnoj suradnji s Veleposlanstvom RH u Čileu.

Najbitniji je bio sastanak s vodstvom Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja, CONICYT, predsjednikom, Mario Hamuy, i njegovim suradnicima, s nekima od kojih je prethodno bio održan radni sastanak u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu prigodom njihova nedavnog posjeta Zagrebu. Zaključak je da će se prići izradi i potpisivanju krovnog sporazuma o suradnji koji će se slijedom toga i temeljem zainteresiranosti institucija i znanstvenika dviju zemalja moći konkretno primijeniti u pojedinim projektima.

Drugi je važan susret s Rektorom, Ignacio Sanchez, Papinskog katoličkog sveučilišta, sa suradnicima, tijekom kojeg je odlučeno nastaviti odnosno razviti suradnju koja je već uspostavljena, primjerice sa Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem u Splitu i s Hrvatskim katoličkim sveučilištem u Zagrebu. Izaslanstvo se susrelo i s hrvatskom zajednicom u Hrvatskom klubu u Santiagu.

Završni dio studijskog boravka u Čileu izaslanstvo Nacionalnog vijeća je imalo u Antofagasti 3. i 4. svibnja. Tu je bio također susret s hrvatskom zajednicom, tu su brojni istaknuti članovi raznih generacija hrvatske dijaspore, uključujući i počasni konzul Pedro Marinov Martinić, bili vrlo zanimljivi i bliski sugovornici članovima izaslanstva evocirajući uspomene raznih generacija. Konačno je za istaknuti nekoliko vrlo zanimljivih workshopova koji su za izaslanstvo bili priređeni na Sveučilištu u Antofagasti.