Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske osnovalo je Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Nacionalne obiteljske politike čijim je članom imenovan
prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za nastavu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Članovima ove radne skupine imenovani su stručni i znanstveni suradnici te predstavnici resornih ministarstava, drugih državnih tijela i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva.
Cilj je Radne skupine analizirati postojeće stanje i stručnu podlogu, izraditi Nacrt prijedloga Nacionalne obiteljske politike i uskladiti ga s prijedlozima i mišljenjima resornih tijela te ga proslijediti Vladi Republike Hrvatske.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište