1 KACIC.indd

 

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je 24. siječnja 2013., na dan sv. Franje Saleškoga, a vatikanski dnevnik L’Osservatore Romano u svom izdanju od 25. siječnja 2013., da je papa Benedikt XVI. imenovao prof. dr. sc. Emilija Marina članom Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

 

Komisija, u koju je imenovan prof. dr. sc. Emilio Marin, je u sastavu Rimske kurije, a na čelu joj je kardinal Gianfranco Ravasi, predsjednik Papinskog vijeća za kulturu.
Od sadašnjih članova, prof. dr. sc. Emilio Marin je treći netalijanski član (po jedan je Francuz i Nijemac), dok je prvi hrvatski član uopće tog najvišeg papinskog tijela za arheologiju. Inače, prof. dr. sc. Marin je još 1996. bio izabran za dopisnog člana Papinske rimske akademije za arheologiju.

Komisiju, odnosno Papinsko povjerenstvo za starokršćansku arheologiju, je osnovao papa Pio IX. (6. siječnja 1852.) “poradi čuvanja starokršćanskih groblja, da se brine o njihovoj zaštiti i konzervaciji te daljnjem istraživanju, o arheološkim iskopavanjima, znanstvenom proučavanju, da bi se i na taj način čuvali najstariji spomeni prvih kršćanskih stoljeća, veličanstveni spomenici, časne bazilike, u Rimu i njegovoj okolici u cjelini, ali i u drugim biskupijama, u suglasju s nadležnim biskupima”. Komisija je proglašena papinskom od pape Pija XI. (11. prosinca 1925.), kada su joj proširene ovlasti, dok su joj Lateranskim ugovorima i revizijom konkordata 1984., priznate ovlasti za katakombe u cijeloj Italiji. Specifično je i najizrazitije djelovanje tog Papinskog povjerenstva u svezi s rimskim katakombama, u cijelosti upravlja svim radnjama na tim glasovitim kršćanskim spomenicima, koje posjećuje, osobito one najpoznatije, primjerice Sv. Kalista, vrlo veliki broj hodočasnika i turista.

Prof dr. sc. Emilio Marin je prorektor za međunarodnu suradnju i redoviti profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, član Francuske akademije znanosti i umjetnosti (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Institut de France), naslovni redoviti profesor Sveučilišta u Splitu i bivši veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište