Kao rezultat međunarodnog i interdisciplinarnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića pod nazivom „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, a koji je bio održan u Malinskoj na otoku Krku od 30. siječnja do 1. veljače 2009., u travnju prošle godine objavljen je zbornik radova navedenog skupa. Zbornik radova – nakon Rijeke, Malinske i Pazina – predstavljen je 27. lipnja o. g. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu uz prisustvo lijepog broja kolega, prijatelja i poštovatelji Branka Fučića.

Zbornik je uredio dr. sc. Tomislav Galović dok uredništvo zbornika čine dr. sc. fra Anđelko Badurina, akademik Josip Bratulić, Perica Dujmović, akademik Igor Fisković, dr. sc. Tomislav Galović, akademik Tonko Maroević, dr. sc. Milan Mihaljević, akademkinja Anica Nazor, dr. sc. Milan Pelc, doc. dr. sc. Slavko Slišković i akademik Franjo Šanjek.

Zbornik su zajednički objavili Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka i Općina Malinska-Dubašnica.

Radi se o zborniku radova s domaćom i međunarodnom recenzijom koji sadrži šest velikih poglavlja na 844 stranice s ukupno 60 znanstvenih, preglednih i stručnih radova. Nakon uvodnih i pozdravnih tekstova, poglavlja su naslovljena: Vita opusque (Život i djelo), Ars historiaque (Umjetnost i povijest), Slavistica et Croatistica (Slavistika i kroatistika), Epigraphica glagolitica Fučićiana (Fučićeva glagoljska epigrafika), Ethnographica et alia (Etnografija i drugo), Scientiae auxiliares historiae et alia (Pomoćne povijesne znanosti i drugo). Recenziju svega toga potpisuju ugledni domaći i međunarodni znanstvenici: dr. sc. Marica Čunčić iz Staroslavenskog instituta u Zagrebu, prof. dr. sc. Georg Holzer sa Sveučilišta u Beču, akademik Milan Moguš iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dr. sc. Luc Oreskovic s Pariškog Sveučilišta – Sorbonne, prof. dr. sc. Ludwig Steindorff s Christian-Albrechts Sveučilišta u Kielu i akademik Petar Šimunović iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Prije samog predstavljanja s pozdravnim riječima obratio se prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta dok je u ime akademika Zvonka Kusića, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pozdravnu riječ uputio akademik Boris Magaš. Pozdravnu riječ uputili su dr. sc. Marica Čunčić, ravnateljica Staroslavenskog instituta, a zatim gospodin Antona Spicijarića, načelnika Općine Malinska-Dubašnica na otoku Krku – inače rodnom kraju Branka Fučića – te na koncu gospođa Orietta Lubiana u ime Sveučilišne knjižnice Rijeka, jednoga od sunakladnika Fučićeva zbornika.

Zbornik „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“ predstavili su i sami sudionici skupa i autori u zborniku: akademik Josip Bratulić, veliki prijatelj i poznavatelj života i djela Branka Fučića. Slavističko-kroatističku te epigrafičku komponentu zbornika predstavila je dr. sc. Sandra Sudec, znanstvena suradnica na Staroslavenskom institutu dok je ukratko o povezanost Crkve i Branka Fučića progovorio dr. sc. Slavko Slišković, prodekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koji je detaljno prikazao i dva poglavlja iz zbornika – Ethnographica et alia i Scientiae auxiliares historiae et alia. nazočnima se na kraju obratio i urednik ”Fučićeva zbornika” dr. sc. Tomislav Galović, znanstveni suradnik i nastavnik na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorica cijelog predstavljanja bila je Irena Matković, studentica prve godine povijesti i predstavnica studenata u Senatu Sveučilišta.

Gotovo jedno i pol satno predstavljanje ”Fučićeva zbornika” zaključeno je zajedničkim druženjem na malom domjenku uz zlatnu vrbničku Žlahtinu!

 

 Akademik Josip Bratulić, dr. sc. Sandra Sudec,

dr. sc. Slavko Slišković i dr. sc. Tomislav Galović

 

Hrvatsko katoličko sveučilište