Pismeni ispit Seminar Aktivnost Ukupno
37/2010 35 27 9 71
16/2010 19 33 9 Nije pređen prag
31/2010 35 24 10 69
17/2010 40 40 10 90
26/2010 21 37 9 67
1/2010 18 23 10 Nije pređen prag
39/2010 26 24 9 59
24/2010 46 35 10 91
30/2010 24 34 10 68
18/2010 37 39 10 86
41/2010 30 32 10 72
25/2010 9 31 9 Nije pređen prag

 

Hrvatsko katoličko sveučilište