Turku Cathedral.  Photo by Tuomas Martikainen

Katedrala u Turku. Foto: Tuomas Martikainen

 

U sjeverozapadnom finskom gradu Turku održana je  od 27. do 30. lipnja 2013. godine 32. međunarodna konferencija Međunarodnog društva za sociologiju religije (ISSR), krovne udruge sociologa religije na svjetskoj razini. Ovogodišnja tema konferencije bila je „Promišljanje o zajednici – kontinuitet u religioznosti i promjene u postmoderni“.

Sudionik konferencije bio je i prorektor za nastavu HKS-a prof. dr. sc. Gordan Črpić koji je održao predavanje pod naslovom „Zajednica i religioznost“.

U svom predavanju prorektor Črpić je analizirao međusobni odnos između zajednice i religije. Pojam zajednice je temeljna sociološka preokupacija od najranijih početaka sociološke misli: od Comtea, Durkheima, Töniessa i Webera pa sve do ponovnog interesa za “zajednicu” na kraju dvadesetog stoljeća. Religija je također temeljna sociološka tema za koju se interes sociologa ne smanjuje. U okviru Katoličke crkve, kao velike vjerski institucije, koncept zajednice došao je do izražaja na Drugom vatikanskom koncilu.

Nakon toga, tijekom 20. stoljeća pa naovamo, socijalni nauk Crkve sve se više razvija, neminovno jača odnos između lokalne Crkve i lokalne zajednice koje, s obzirom na ove trendove, treba uzeti danas kao osnovne jedinice za analizu religioznost, a zatim je potrebno istražiti socijalnu povezanost vjernika kao i razinu religioznosti vjernika. Do koje mjere modernizacija, sekularizacija i individualizacija utječu na vitalnost vjerskih zajednica? Ako želimo znati da li još uvijek stoji Weberova hipoteza da je religioznost važna sila za društveni razvoj, presudno je preusmjeriti pozornost s pojedinca na zajednicu.

 

Više informacija o konferenciji na http://www.sisr-issr.org

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište