Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta – natječaji – arhiva

Arhiva završenih natječaja

Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku u 2017. godini
Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku u 2017. godini Sukladno Javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijske potpore nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku. Znanstvenom knjigom smatra se autorska knjiga jednoga ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području – znanstvena monografija, znanstvena  urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.),...

Pročitaj više >

Natječaj Hrvatske zaklade za znanost – Uspostavni istraživački projekti
Hrvatska zaklada za znanost raspisala je natječaj za potporu osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku...

Pročitaj više >

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini
Ministarstvo znanosti i obrazovanja  objavilo je Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini Sukladno pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem...

Pročitaj više >

“Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”
Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”. Ukratko o natječaju: – Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete: – Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje...

Pročitaj više >

Otvoreni poziv za prijavu projekata u sklopu EUSDR-a
Dunavski fond za strateške projekte (DSPF) najnovija je mogućnost financiranja koju sufinanciraju EU i grad Beč u uskoj suradnji s tzv. EuroViennaom u sklopu PA 10 sa svrhom potpore u provedbi međudržavnih strateških transnacionalnih projekata usklađenih s ciljem Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), uz dodatnu vrijednost povezivanja u sklopu politike proširenja/susjedstva. Predviđeno je financiranje 10 do 12 projekata, čije trajanje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Plan početka projekta predviđen je potkraj 2017. godine, najvjerojatnije u listopadu sa završetkom 30. rujna 2018. godine. Predviđa se financiranja pojedinačnog projekta u iznosu od 70.000...

Pročitaj više >