Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta – natječaji – arhiva

Arhiva završenih natječaja

Natječaj QuantERA 2021

Konzorcij QuantERA 12. ožujka objavio je novi natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija uz sufinanciranje Europske komisije (Natječaj QuantERA 2021). Natječaj obuhvaća dvije osnovne teme: (1) Kvantne pojave i kvantni resursi; (2) Primijenjena kvantna znanost.

Pročitaj više >

HEP-Hrvatska elektroprivreda d.d.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 8. ožujka 2021. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2021. godini.

Pročitaj više >

INA Zeleni pojas 2021

Inin program Zeleni pojas natječaj je za sufinanciranje ekoloških projekata. Sve uvjete natječaja Zeleni pojas 2021. potražite na sljedećem linku:

NATJEČAJ ZELENI POJAS 2021 ili se prijavite na:  ONLINE PRIJAVA

Pročitaj više >

HZZ -Hvatska zaklada za znanost- Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE

Natječajem „Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu” financirat će se izvrsni transnacionalni i višedisciplinarni istraživački projekti koji će nastojati doći do spoznaja o tome kako digitalne inovacije pokreću društvene i kulturne promjene no i kako na te inovacije utječu društvo i kultura.

Pročitaj više >

Natječaj „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti”
Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04) Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim...

Pročitaj više >

Hrvatsko katoličko sveučilište