Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Natječaj Hrvatske zaklade za znanost – Uspostavni istraživački projekti

Hrvatska zaklada za znanost raspisala je natječaj za potporu osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti.

Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije.

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Rok za prijavu: 29. svibnja 2017. do 13:00 sati (CET)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti

Godišnji proračun programa: 25 000 000 HRK

Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2 000 000 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1 500 000 HRK po projektu.

Trajanje financiranja projekta: 5 godina

Okvirni početak projekta: prosinac 2017. / siječanj 2018. godine

Više o natječaju na stranicama HRZZ.

 

Izvor: HRZZ