Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku u 2017. godini

Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku u 2017. godini

Sukladno Javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijske potpore nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku.

Znanstvenom knjigom smatra se autorska knjiga jednoga ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području – znanstvena monografija, znanstvena  urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućeg učilišta.

Korisnici potpore:

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Način prijave:
(1) Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanim obrascima na adresi u sustavu webObrasci.
(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.
(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:
      a) tekst rukopisa (u tiskanome obliku),
      b) za visokoškolske udžbenike – rješenje odgovarajućega sveučilišnog ili veleučilišnog povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu,
      c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema priloženim uputama (Elementi koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika),
      d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata.
(4) U propisanome roku potrebno je ispisanu, potpisanu i ovjerenu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte Np-knjige@mzo.hr.

Rok za podnošenje prijava: 30. svibnja 2017. godine.

Više saznajte na stranicama MZO-a.

 

Izvor: MZO