Hrvatsko katoličko sveučilište postalo je partner projekta Moje pravo na igru i sport  koji pruža mogućnost edukacije za rad s djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Projekt financira  Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske.

U sklopu programa organizatori namjeravaju održati deset edukacija namijenjenih studentima/volonterima na teme: autizam, ADHD/ADD, Downov sindrom, blaži oblici cerebralne paralize, mentalna retardacija i ostale teškoće u razvoju, poremećaj senzoričke integracije, metoda treninga za djecu s TUR-om, ostale aktivnosti u slobodno vrijeme i dr.  Volonterima udruge Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce  mogu postati svi studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Volonteri/studenti će osim edukacija i volontiranja biti uključeni i u supervizije na mjesečnoj razini, Team-building za volontere djecu i roditelje zajedno i zasebno, sudjelovanje u organizaciji natjecanja za djecu s teškoćama u razvoju, testiranjima i evaluacijama te sudjelovati  na okruglim stolovima i radionicama koje ćemo održati u sklopu ovog programa, ali i drugih projekata.

Prijaviti se možete do 14.12.2015.

 

 

 

Sunce_1Sunce_2

 

Hrvatsko katoličko sveučilište