U subotu, 2. prosinca 2023. održan je tečaj „Etički izazovi u medicini II. – Početak života“, u organizaciji Podružnice HKLD-a „Branimir Richter“ u Zagrebu, na kojemu su predavali nastavnici s Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin održala je predavanje “Nastanak i razvoj embrija”, a prim. doc. dr. sc. Boris Ujević “Metode potpomognute oplodnje”.

Voditeljice Tečaja su bile prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović i prof. dr. sc. Zora Zakanj, a u organizacijskom odboru izv. prof. dr. sc. fra. Draženko Tomić, prof. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar, te prim. dr. Ivan Barišić. Tečaj je bio posvećen uspomeni na prvog duhovnika HKLD-a mons. Valentina Pozaića.

Profesorica Ćurlin predavala je o embrionalnom razvoju čovjeka. Istaknula je kako su procesi embriogeneze izuzetno osjetljivi na vanjske utjecaje koji mogu značajno promijeniti ishod tih procesa, a time i ishod cjelokupnog razvoja djeteta, što se u konačnici odražava na život, daljnji razvoj i zdravlje osobe, ne samo tijekom djetinjstva već i u odrasloj dobi. Važan utjecaj imaju fiziološki uvjeti poput dostupnosti hranjivih tvari i kisika, temperature, prisutnosti štetnih ili korisnih tvari, infekcije i slično, ali i drugi čimbenici kao što su prisutnost roditelja, njihov način života, ponašanja i raspoloženje. Stoga je razdoblje rane embriogeneze, a naročito razdoblje prije i za vrijeme implantacije, izuzetno važno razdoblje u životu svakog pojedinca, pri čemu značajnu ulogu ima okolina u kojoj dijete doživljava te prve, ključne dane svoga postojanja.

Primarius Ujević u svojem predavanju iznio je podatke o sve većem broju parova koji se liječe zbog neplodnosti, ali i o načinima na koje im suvremena medicina može pomoći u ostvarivanju roditeljstva. Medicinski potpomognuta oplodnja (MPO) skup je postupaka kojima se tehnološki kontrolira i pomaže transport gameta, oplodnja jajne stanice, implantacija i razvitak trudnoće. Općeprihvaćeni pristup liječenja shvaća neplodnost kao tehnički izazov kako bi se premostio nefunkcionalan proces. Takav način liječenja je način liječenja akutnih bolesti, te je kao takav suprotan medicinskom kanonu.

Uz profesore s HKS-a predavali su još i prof. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić (obiteljska medicina) na temu „Počeci života u ordinaciji liječnika obiteljske medicine“, prof. dr. sc. Zora Zakanj (neonatologinja) na temu „Suvremeni neonatološki stavovi o granicama preživljavanja djece – između smjernica i prakse“ te prof. dr. sc. Tonći Matulić (teolog) na temu „Ljudski život je dar stvaralačke Božje ljubavi“.

Hrvatsko katoličko sveučilište