AugusteumMarin_89giugno2015

 

Prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor za međunarodnu suradnju HKS-a,  održao je na Doktorskoj školi Sveučilištu u Padovi dva predavanja:

 8. lipnja 2015. “Augusteum u Naroni” – Od otkrivanja arheološkog nalazišta do ostvarenja muzeja (1995.-2005.), a 

 9. lipnja 2015. “Epigrafija u Saloni” – U vrijeme Konstantina i njegovih nasljednika (313.-363.).

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište