Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj na svojoj 9. sjednici održanoj 12. ožujka 2024. donijelo odluke o imenovanju članova, predsjednika i potpredsjednika Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polja informacijskih i komunikacijskih znanosti te članova, predsjednice i potpredsjednika Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije.

Prof. dr. sc. Danijel Labaš, pročelnik Sveučilišnog odjela za komunikologiju imenovan je predsjednikom Matičnog odbora područje društvenih znanosti – polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, a prof. dr. sc. Ivan Majnarić sa Sveučilišnog odjela za povijest imenovan je potpredsjednikom Matičnog odbora za visoko obrazovanje. Članovi se biraju na mandat od četiri godine.

Čestitamo našim profesorima!

Hrvatsko katoličko sveučilište