Profesor Damaška i rektor Tanjić
Prorektor Marin, profesor Damaška, retkor Tanjić i prorektor Črpić
Profesor Mirjan Damaška u posjetu HKS-u