Hrvatsko katoličko sveučilište donijelo je ODLUKU o upisu na sveučilišni diplomski studij Povijest (nastavnički) na temelju Razlikovnog modula za magistre povijesti HKS-a koji se završili pedagoško-psihološko-didaktičko-metodički program na HKS-u, a žele steći diplomu magistra edukacije povijesti na HKS-u.  Vrijedi za magistre koji su završili sveučilišni diplomski studij Povijest i Program za stjecanje kompetencija nastavnika – Model A na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od akademske godine 2014./2015. do 2021./2022.

Prijave se zaprimaju na propisanom  PRIJAVNOM OBRASCU uz  navedene priloge od 24. 10. 2023. do 15. 11. 2023. osobno putem Službe za studentska pitanja ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr

 

Hrvatsko katoličko sveučilište