Jelena Zadro, psihologinja iz Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba te naslovna asistentica s Odjela za psihologiju, sudjeluje na 44. međunarodnoj STAR konferenciji koja se održava na Sveučilištu Algarve, u Faru, Portugal, od 19. do 21. srpnja 2023. godine.

Održala je izlaganje znanstvenog istraživanja pod nazivom „Posttraumatic growth after the earthquake: the role of resilience“  koji je nastao u suradnji s dr. sc. Lanom Batinić, višom asistenticom na Odjelu za psihologiju te dr. sc. Josipom Bošnjakovićem, docentom na Odjelu za psihologiju.

Hrvatsko katoličko sveučilište