U četvrtak 4. studenoga 2021. godine u 18:00 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu predstavljena je knjiga „Gastarbeiter Millennials. Exploring the past, present and future of migration from Southeast Europe to Germany and Austria with approaches to classical, historical and digital demography doc. dr. sc. Tade Jurića u izdanju Verlag dr. Kovač Hamburg 2021.

Predstavljanju knjige organiziranome u suradnji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i zaklade Konrad-Adenauer Stiftung nazočili su istaknuti hrvatski demografi akademik Anđelko Akrap, doc. dr. sc. Stjepan Šterc,  profesor emeritus Ivan Rogić, saborske zastupnice gospođa Zdravka Bušić i gospođa Karolina Vidović-Krišto te brojni uzvanici predstavnici sveučilišta, fakulteta, ministarstava, državnih ureda i medija.

Okupljene uzvanike pozdravio je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. Željko Tanjić koji je istaknuo da knjiga koja predstavlja prvu sveobuhvatnu analizu iseljavanja iz hrvatske i zemalja Jugoistočne Europe i čije je prvo izdanje objavljano na engleskome jeziku time ima značajnu važnost za predstavljanje rezultata istraživanja široj znanstvenoj, političkoj, društvenoj i kulturnoj javnosti.

Pozdravnu riječ uzvanicima je uputio i Juro Avgustinović predstavnik zaklade Konrad-Adenauer Stiftung koji je naglasio da su iseljavanje hrvatskog stanovništva i loša demografska slika jedna od ključnih tema u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj jer o njima ovisi i daljnji razvoj Republike Hrvatske i država u okruženju.

U nastavku događanja o knjizi su govorili recenzent knjige doc. dr. sc. Stjepan Šterc predstojnik odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Rogić sociolog i autor knjige doc. dr. sc. Tado Jurić kojima se u kasnijoj dinamičnoj raspravi za okruglim stolom pridružio i akademik Akrap.

Doc. dr. sc. Stjepan Šterc istaknuo je da se knjigom „Gastarbajteri Milenijci“ europskoj i svjetskoj javnosti predstavlja sadržaj koji je bio gotovo tabu-tema: gubitak najvrjednijeg hrvatskog potencijala – (mladog) stanovništva. „Ovakve knjige su posebno važne da se, između ostalog, pokaže sa znanstvenog, ne političkog, aspekta što su značili gastarbajteri, što znači iseljavanje iz Hrvatske za zemlje iseljavanja, ali i za zemlje useljavanja“ istaknuo je profesor Šterc. Profesor emeritus Rogić naglasak je stavio na nekoliko tema koje smatra ključnima u knjizi: terensko istraživanje i izravnu komunikaciju s iseljenicima, tipologiju iseljenika, multidisciplinarnost knjige, razliku u statističkim podatcima domaćih i inozemnih institucija koje bilježe statistiku iseljeničkog odnosno useljeničkog kontingenta i cirkularnost selidbe, istaknuvši kako je knjiga docenta Jurića vrijedno multidisciplinarno djelo.

Akademik Anđelko Akrap upozorio je na ispražnjene prostore Republike Hrvatske te važnost uspostavljanja demografske politike i državne intervencije u demografskom i gospodarskom razvoju.

Doc. dr. sc. Tado Jurić u svojem izlaganju dao je pregled uzroka i posljedica iseljavanja te je ponudio neka od rješenja koja se nalaze u knjizi „Gastarbajteri Milenijci“. Također je naglasio da iseljavanje ukazuje na dublji društveni problem, objasnio trenutne i buduće negativne posljedice iseljavanja mladih ljudi, ali je istaknuo i argumenate za ostanak u Hrvatskoj.

Ova vrijedna knjiga docenta Jurića opsežna je studija koja predstavlja iznimnu literaturu za demografe i zasigurno će biti poticaj novim znanstvenim istraživanjima.

Snimka predstavljanja knjige i rasprava dostupni su na YouTube kanalu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Hrvatsko katoličko sveučilište