Papa Ivan Pavao II i biskup Srecko Badurina
Predstavljači knjige prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, fra Antun Badurina i dr. sc. Ivan Botica
Priređivač knjige fra Antun Badurina
Prorektor prof. dr. sc. Emilio Marin i akademik Zvonko Kusić
Mješoviti pjevački zbor Društva prijatelja glagoljice BAŠĆINA
Novi provincijski ministar fra Nikola Barun
Provincijski vijećnik fra Kristijan Kuhar

 

Hrvatsko katoličko sveučilište