Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić boravit će od 9. do 27. srpnja 2015. godine u Australiji i sudjelovati u radu 25. generalne skupštine  Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta (International Federation of Catholic Universities – IFCU) koja će se održati od 13. do 17. srpnja 2015. godine u Melbourneu na Australskom katoličkom sveučilištu.  

25AGMelbourne

Hrvatsko katoličko sveučilište postalo je 4. ožujka 2015. članom IFCU-a i bit će to prigoda za predstavljanje našeg Sveučilišta kao novog člana ove ugledne Federacije.

 

Tijekom svog boravka u Australiji rektor Tanjić predvodit će euharistijska slavlja u našim hrvatskim katoličkim centrima, predstaviti naše Sveučilište te se susresti s našim iseljenicima u hrvatskim katoličkim zajednicama u Geelongu, Melbourneu, Canberri i Wollongongu.

Plakat Australija-final da

U Sydneyju će posjetiti Hrvatski katoličke centar St. Johns Park i Blacktown gdje će se družiti i sa stotinjak djece koja uče hrvatski jezik. Očekuje se također posjet Hrvatskoj znanstvenoj zakladi na Sveučilištu Macquarie.

Boravak u Australiji rektor Tanjić će iskoristiti za susret s brojnim hrvatskim iseljenicima aktivnim u znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i crkvenom životu Australije. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište